• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 10 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY
czwartek, 25 czerwca 2020
Szanowni Mieszkańcy


Przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc lipiec 2020 r.Harmonogram na miesiąc LIPIEC 2020 r.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
środa, 24 czerwca 2020
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice".

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do 01 lipca 2020 r. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci skanu lub faksem na nr 76 831 41 49.
Więcej…
 
PIERWSZE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻUKOWICE ”
środa, 24 czerwca 2020Pierwsza grupa e-aktywnych, w Gminie Żukowice podnosi swoje kompetencje cyfrowe. Dnia 18.06.2020 r. szkolenie z obsługi komputera rozpoczęła grupa z Koła Gospodyń Wiejskich w Kromolinie.

Wybrany temat to „Moje finanse i transakcje w sieci”. Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają  praktyczną wiedzę i umiejętności korzystania z Internetu i komputera, które to w obecnych czasach stanowią ważne narzędzia, przydatne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, które w zależności od potrzeb grupy rozkładane są na 2-3 dni szkoleń. Szkolenia odbywają się w ramach projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Żukowice" na realizację, którego pozyskano środki unijne w ramach Programu Polska Cyfrowa.

W celu zapisania się na BEZPŁATNE szkolenia
Więcej…
 
STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻUKOWICE – NABÓR WNIOSKÓW DO 31 LIPCA
poniedziałek, 22 czerwca 2020
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zarówno dla uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice jak i dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żukowice w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Żukowice.

Termin składania wniosków – do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendium Wójta Gminy Żukowice, znajdują się w UCHWALE NR IX/75/2019 RADY GMINY Żukowice (do pobrania poniżej).

Wysokość przyznanego stypendium, uzależniona będzie od posiadanych środków w budżecie Gminy Żukowice na ten cel oraz liczby wniosków złożonych w terminie i zaakceptowanych do przyznania stypendium.
Więcej…
 
OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY - GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO
piątek, 19 czerwca 2020
Jutro pierwszy dzień kalendarzowego lata, dlatego już dziś ogłaszamy konkurs fotograficzny pn.

"GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE
– cztery pory roku - LATO”
.
 
Celem Konkursu jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:
 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.
- fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.
- promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.
Więcej…
 
MAMY KOLEJNE 45 000 ZŁ NA LAPTOPY DLA UCZNIÓW
czwartek, 18 czerwca 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne 45 000 złotych na zakup laptopów dla uczniów Gminy Żukowice, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Projekt realizowany pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Żukowice ubiegała się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i uzyskała dofinansowanie, za które uda się  zakupić kolejne 18 laptopów.
Więcej…
 
PROGRAM GRANTOWY NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - WYKAZ AUDYTORÓW
czwartek, 18 czerwca 2020
Informujemy, że na stronie projektu Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji jest dostępny wykaz audytorów uprawnionych do wykonania audytów uproszczonych, będących załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu: https://tiny.pl/7wvr6

Przypominamy, że dla wszystkich inwestycji konieczne jest sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego, który zgodnie z założeniami potwierdzi redukcję emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa).
Więcej…
 
KUŹNIA AKTYWNYCH POZYTYWNYCH 60+
czwartek, 18 czerwca 2020
AKTYWNI – POZYTYWNI  – to cykl spotkań i warsztatów rozwijających kreatywność, zdobycie wiedzy i  integrujących międzypokoleniową grupę  uczestników ze Wzgórz Dalkowskich.

Projekt trwa od maja do końca grudnia 2020 r.

Zapraszamy seniorów (60+) do udziału !


Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez:
– warsztaty i szkolenia wyjazdowe
– spotkania
– programy aktywności
– współpracę z NGO i JST

Tematyka projektu:
- Praca z wartościami
- Doskonalenie kompetencji Liderskich
- Cyber przestrzeń jako nowa forma komunikacji społecznej
- Komunikacja w działaniu społecznym
Więcej…
 
KONKURS DLA ROLNIKÓW - „ UPADEK TO NIE PRZYPADEK”
środa, 17 czerwca 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków. W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych , wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi.
Więcej…
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje, że w dniu 17.06.2020r. (środa) od godziny 10.00 będzie wydawana żywność dla osób posiadających wcześniej wydane skierowania uprawniające do odbioru żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) za pośrednictwem Caritas. Osoby uprawnione do pobierania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Żukowic (przy punkcie przyjęć Dzielnicowego).

W związku z panującą pandemią prosimy, by osoby odbierające żywność miały ubrane maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe i zachowały 1,5 m odstępu od innych oczekujących. W przypadku długiej kolejki prosimy oczekiwać w samochodach.
 
RAPORT O STANIE GMINY ŻUKOWICE ZA 2019 ROK
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Żukowice. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Żukowice, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Więcej…
 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - NABÓR RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
poniedziałek, 15 czerwca 2020
W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
- pełnoletnich;
- zamieszkałych w danej gminie;
- posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
- posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.
Więcej…
 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY
piątek, 12 czerwca 2020
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r.
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice

pełna treść informacji
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 10 czerwca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 10.06.2020 r. o obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

treść obwieszczenia

 
BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
środa, 10 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach 15.06 - 16.06.2020 r. w godzinach od 9-12, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nielubi prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon osobowych i rowerowych.

Opony przekazywane do utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (ziemia, piasek itp.) oraz bez felg.

Po upływie w/w terminu tj. po dniu 16 czerwca zakazuje się gromadzenia zużytych opon we wskazanym miejscu.
 
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI NA MELIORACJE
środa, 10 czerwca 2020
Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Gmina Żukowice złożyła wniosek i otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych Sd-2 oraz Sd-2i w obrębie miejscowości Kromolin, gmina Żukowice" – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Tym razem jest to kwota w wysokości 18.822,00 zł, co stanowi blisko 50% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe środki będą pochodzić z budżetu Gminy Żukowice.

Szacowany koszt inwestycji to kwota blisko 38.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się umocnienie skarp rowów, naprawę przepustów na rowie w  miejscowości Kromolin. Ponadto zostaną wykonane podstawowe prace konserwacyjne tj.  wykoszenie skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna rowów oraz odmulenie dna rowów na długości ponad 330mb.
Więcej…
 
12 CZERWCA URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY
poniedziałek, 08 czerwca 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Wójta Gminy Żukowice z dnia 24 lutego br. w piątek 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Żukowicach będzie nieczynny.

                              
                                                                    Przepraszamy za niedogodności.
 
 
BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
piątek, 05 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach 15.06 - 16.06.2020 r. w godzinach od 9-12, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nielubi prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon osobowych i rowerowych.

Opony przekazywane do utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (ziemia, piasek itp.) oraz bez felg.

Po upływie w/w terminu tj. po dniu 16 czerwca zakazuje się gromadzenia zużytych opon we wskazanym miejscu.
 
DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA – DOSTĘPNE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
czwartek, 04 czerwca 2020
 
Informujemy, że niebawem rozpocznie się nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o grant na wymianę źródła ciepła w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 35 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z Kryteriami oceny wniosków - dostępne w linku: https://tiny.pl/79j6r

Na bieżąco będziemy Państwa informować m. in. o planowanym terminie naboru wniosków, dostępności wzoru formularza wniosku czy możliwości skorzystania z porady eksperta w zakresie doboru źródła ciepła.
Więcej…
 
POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE NA USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH
czwartek, 04 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki wsparciu Gmina Żukowice otrzyma 25.000,00 zł  dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji z ilości posiadanych odpadów wynika, iż na terenie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu około 50 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ostateczna ilość odpadów, będzie zależna od ich faktycznej wagi.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 210
Top! Do góry